Íslenska 5

 

Markmið

Námskeiðið miðast við þarfir þeirra sem þegar hafa góða undirstöðu í tungumálinu. Áfram er einblínt á þætti er varða hversdagslífið og þarfir fjölskyldu. Í því samhengi er málskilningurinn aukinn í tengslum við aðstæður sem gætu komið upp í vinnu, í skóla og daglegu lífi. 

 

Nemandinn ætti að geta frekar tjáð tilfinningar sínar og skoðanir, og auka bæði færni sína í tungumálinu og sjálfstraust. Lesskilningur er þjálfaður, sem og skrift og talað mál. Verkefnin reyna á hæfni nemandans í raunverulegum aðstæðum og þjálfa nemandann í því að eiga samtöl sem og að gera sig vel skiljanlegan á íslensku. 

 

 

Lokamarkmið / Kunnátta í lok námskeiðs

Skilningur: Nemandinn skilur meginatriði talaðs máls um kunnugleg efni. 

 • Skilur og bregst við akstursleiðbeiningum / leiðbeiningum fyrir gangandi

 • Skilur og bregst við leiðbeiningum varðandi vinnu

 • Getur fylgt samtölum og skilur samhengið

 • Nemandinn getur lesið texta um kunnugleg efni

 

Dæmi:

 • Les texta um daglegt líf, svo sem einkabréf

 • Les einfaldar akstursleiðbeiningar / leiðbeiningar fyrir gangandi, leiðsögn og auglýsingar

 • Les einfaldar lýsingar er varða vinnu eða skóla, svo sem; bréf frá skóla, foreldra- eða íþróttafélagi

 

Talað mál: Námsmaðurinn hefur nægilegan orðaforða varðandi hversdagsleg málefni

 • Getur keypt hluti, skilað og skipt

 • Getur lýst fólki, hlutum og umhverfi

 • Getur útskýrt hvernig gera skal hluti

 • Getur spurst fyrir um og útskýrt hluti varðandi atriði er varða vinnu hans / hennar

 • Nemandinn getur lýst á einfaldan hátt persónulegri reynslu sinni, væntingum og framtíðarplönum 

 

Dæmi:

 • Lætur í ljós ásetning sinn og langanir

 • Lýsir persónulegri reynslu

 • Lætur í ljós tilfinningar sínar og bregst við

 

Skrifað mál: Nemandinn getur skrifað, á einföldu máli, um málefni sem hann/hún þekkir vel til

 

Dæmi:

 • Skrifar skilaboð og gefur upplýsingar

 • Skrifar einfalt bréf og spyr um upplýsingar

 • Skrifar lýsingu á sjálfum / sjálfri sér og fjölskyldu sinni

 • Skrifar stuttan texta um daglegt líf, skóla, vinnu og áhugamál