top of page

UM NÁMSKEIÐIN

Við bjóðum upp á íslenskunámskeið á mismunandi erfiðleikastigum auk  annarra tungumálanámskeið. Nemendur valið um að vera í fjarkennslu eða koma til okkar í Bolholt 6, 2. hæð Reykjavík:

Nemandinn lærir tungumálið með hlustun, lestri og með því að leysa verkefni. Textinn sem unnið er með er einfaldur og tengist daglegu lífi. MEIRA

ÍSLENSKA 1 

Nemandinn bætir færni sína í tungumálinu með hlustun, lestri og með að leysa verkefni. Margvíslegir textar, ólík efnisatriði, ekki of auðvelt. Framburður er æfður. MEIRA

ÍSLENSKA 2 

Upprifjun á grunnatriðum í málfræði og orðflokkum, ásamt flóknari málfræði og æfingum. Áhersla á talað mál: Nemandinn getur tekið þátt í einföldum samtölum um tiltekin málefni. MEIRA

ÍSLENSKA 3 

ÍSLENSKA 4 

Áhersla á skrifað mál og stafsetningu: Nemandinn er fær um að skrifa einfalda texta og kynnist íslensku lyklaborði. MEIRA

Námskeiðið miðast við þarfir þeirra sem þegar hafa góða undirstöðu í tungumálinu. Áfram er einblínt á þætti er varða hversdagslífið og þarfir fjölskyldu. MEIRA

ÍSLENSKA 5 

Spænska:

SPÆNSKA 1 

Í námskeiðinu læra nemendur grundvallaratriði í spænskri málfræði, svo sem almennan orðaforða. Nemendur eru þjálfaðir í að skilja og búa til einfaldar setningar bæði í ræðu og riti. MEIRA

SPÆNSKA 2 

Mikil áhersla er lögð á skilning einfaldra texta og nemendur eru þjálfaðir í að kynna sig, tala um venjur og tjá sig um almenn atriði daglegs lífs. Auk þess er lögð áhersla á munnlega tjáningu. MEIRA

Námskeiðið er beint framhald af Spænsku 2. Áhersla er lögð á skilning á flóknari textum og nemendur eru þjálfaðir í að tala um venjur og tjá sig um almenn atriði daglegs lífs. MEIRA

SPÆNSKA 3 

Námskeiðið er ætlað þeim nemendum sem þegar hafa góða kunnáttu í spænsku en vilja æfa sig í að tala og auka orðaforða sinn til þess að halda málkunnáttu sinni við. MEIRA

SPÆNSKA FYRIR LENGRA KOMNA

Ítalska:

ÍTALSKA 1

Þetta námskeið er fyrir algjöra byrjendur í ítölsku. Nemendur læra grundvöll ítalskrar  MEIRA

Á þessu námskeiði verður haldið áfram þar sem frá var horfið í Ítölsku 1. Frá byrjun er lögð áhersla á að hvetja nemendur til að eiga innihaldssrík, alvöru  MEIRA

ÍTALSKA 2

ÍTALSKA TALNÁMSKEIÐ

Megináhersla er á gagnlegar tal- og hlustunaræfingar. Farið er yfir  helstu framburðarreglur og þær þjálfaðar sérstaklega.. MEIRA

bottom of page