UM NÁMSKEIÐIN

Við bjóðum upp á íslenskunámskeið á mismunandi erfiðleikastigum:

Nemandinn lærir tungumálið með hlustun, lestri og með því að leysa verkefni. Textinn sem unnið er með er einfaldur og tengist daglegu lífi. MEIRA

ÍSLENSKA 1 

Nemandinn bætir færni sína í tungumálinu með hlustun, lestri og með að leysa verkefni. Margvíslegir textar, ólík efnisatriði, ekki of auðvelt. Framburður er æfður. MEIRA

ÍSLENSKA 2 

Upprifjun á grunnatriðum í málfræði og orðflokkum, ásamt flóknari málfræði og æfingum. Áhersla á talað mál: Nemandinn getur tekið þátt í einföldum samtölum um tiltekin málefni. MEIRA

ÍSLENSKA 3 

ÍSLENSKA 4 

Áhersla á skrifað mál og stafsetningu: Nemandinn er fær um að skrifa einfalda texta og kynnist íslensku lyklaborði. MEIRA

Námskeiðið miðast við þarfir þeirra sem þegar hafa góða undirstöðu í tungumálinu. Áfram er einblínt á þætti er varða hversdagslífið og þarfir fjölskyldu. MEIRA

ÍSLENSKA 5 

Spænska:

SPÆNSKA 1 

Í námskeiðinu læra nemendur grundvallaratriði í spænskri málfræði, svo sem almennan orðaforða. Nemendur eru þjálfaðir í að skilja og búa til einfaldar setningar bæði í ræðu og riti. MEIRA

SPÆNSKA 2 

Mikil áhersla er lögð á skilning einfaldra texta og nemendur eru þjálfaðir í að kynna sig, tala um venjur og tjá sig um almenn atriði daglegs lífs. Auk þess er lögð áhersla á munnlega tjáningu. MEIRA

Námskeiðið er beint framhald af Spænsku 2. Áhersla er lögð á skilning á flóknari textum og nemendur eru þjálfaðir í að tala um venjur og tjá sig um almenn atriði daglegs lífs. MEIRA

SPÆNSKA 3 

Námskeiðið er ætlað þeim nemendum sem þegar hafa góða kunnáttu í spænsku en vilja æfa sig í að tala og auka orðaforða sinn til þess að halda málkunnáttu sinni við. MEIRA

SPÆNSKA FYRIR LENGRA KOMNA

Ítalska:

ÍTALSKA 1

Þetta námskeið er fyrir algjöra byrjendur í ítölsku. Nemendur læra grundvöll ítalskrar  MEIRA

Á þessu námskeiði verður haldið áfram þar sem frá var horfið í Ítölsku 1. Frá byrjun er lögð áhersla á að hvetja nemendur til að eiga innihaldssrík, alvöru  MEIRA

ÍTALSKA 2

ÍTALSKA TALNÁMSKEIÐ

Megináhersla er á gagnlegar tal- og hlustunaræfingar. Farið er yfir  helstu framburðarreglur og þær þjálfaðar sérstaklega.. MEIRA

Kóreska:

​Students will learn basic Korean sentences and vocabularies. The aim is to be able to speak and understand useful sentences related to every day life. MEIRA

KÓRESKA 1 

Enska:

ENSKA 1

Byrjendanámskeiðið í ensku undirbýr nemendur fyrir að hefja samskipti á ensku í venjulegum daglegum samskiptum og er ætlað fyrir nemendur sem hafa aldrei lært ensku eða hafa mjög takmarkaða þekkingu á málinu. MEIRA

Námskeiðið hentar þeim sem hafa gott vald á enskri tungu, en vilja bæta framburð og orðaforða og fínpússa málfræðikunnáttu sína. MEIRA

ENSKA FYRIR

LENGRA KOMNA

Nemandinn kynnist tungumálinu með því að hlusta, lesa og mynda einfaldar setningar. Textinn er einfaldur. Markmiðið er að geta lesið og hlustað á einfalda grísku og að fá undirbúning fyrir áframhaldandi grískunám. MEIRA

Gríska 1 

ARABÍSKA 1 

Nemendur læra arabískt stafróf og að skilja arabíska orðamyndun með því að hlusta lesa og skrifa.​

Þeir læra; 

     -Að telja

     -Dagsetningar og vikudaga. MEIRA